دسته‌بندی نشده

خلاصه کتاب علی از زبان علی

معرفی کتاب

این کتاب خلاصه کتاب علی از زبان علی است و به زندگانی امیر مومنان علی علیه السلام از بیانات خود ایشان می پردازد.
شادروان جعفر شهیدی در مقدمه ی این کتاب چنین می نویسد:
ماهها و میتوان گفت ، سالهاست میخواهم قلم بردارم و صفحه هایی پیرامون زندگانی امیر مؤمنان علی (ع) بنگارم . هر بار که خود را آماده میکنم ، ندایی از درونم میشنوم: «آهسته باش !چه گستاخی!میخواهی در این میدان پهناور درآیی و بضاعت اندک خود را بنمایی؟نمیدانی مهتاب به گز پیمودن است و دریا را با مشت تهی نمودن.در میا! که عرصه سیمرغ نه جولانگه تو است.»
از خود پوزش میخواهم و قلم را به یک سو مینهم.دیری نمیگذرد که دیگر بار شوق،عنان میگسلاند و بیخواست من ، مرا میراند ، که آخر از مورچه و ران ملخ و پیشگاه سلیمان یادگیر .مگر نمیدانی در آستانه بزرگان از هر کس به اندازه توان او چشم میدارند؟«خدایا!چه باید کرد؟»سرانجام به خود گفتم درست است که پرداختن به چنین کار در توان تو نیست،اما به خود منگر که بضاعتت چیست،بنگر که سخن درباره کیست.او دستگیر ناتوانان است و یاور درماندگان .از لطف خدا و سخن شاه اولیا مدد خواه!
شاید آن سان که در نهج البلاغه به گفته خود عنایتش بود و در ترجمه یاریت نمود،لطف از تو دریغ ندارد و موفقت گرداند،تا هدیهای به دوستانش تقدیم کنی و بکوش تا آنجا که میتوانی از فرمودههای او به پارسی برگردانی و علی از زبان علی بشناسانی.این بار آماده گشتم و این صفحهها را نوشتم و کتاب را به شیفتگان علی(ع)تقدیم میکنم.در خواندن آن به نارسائی نوشته من ننگرند،عظمت مقام علی را در نظر آورند و به هر حال این ضعیف را از دعای خیر فراموش نکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.